สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำแรงดันสูงชีวมวลขนาดเล็ก