สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทเหมืองแร่จีนอย่างต่อเนื่อง