สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัตถุดิบที่ใช้ในผงเบนโทไนท์