สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานสำหรับสถานที่ตั้งของแร่เหล็กโลก