สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ร้อนขายเรย์มอนด์มิลล์เรย์มอนด์บดมิลล์