สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เว็บไซต์ของบริษัทการค้าในประเทศจีน