สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความสุขเครื่องจักรทำเหมือง