สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองแอมป์เกียร์อุตสาหกรรม