สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเภทของบริษัทเครื่องจักรกลหนัก