สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทำในจีนชุดหม้อไอน้ำในอุตสาหกรรมเคมี