สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หนึ่งในเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้