สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โบนิโตเหมืองแร่เหล็กบราซิลโรงบดจีน