สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดหน้าจอสั่นสายการผลิตหนึ่ง