สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิ้นส่วนปั๊มโรเตอร์ฝั่งตะวันตก