สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรามบดคุณภาพดีที่สุดจากผู้ผลิตมืออาชีพ