สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบบดคุณภาพที่เชื่อถือได้ทำในประเทศจีน