สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การวิเคราะห์อัตราส่วนของเครื่องบดหิน