สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มืออาชีพไฮดรอลิแบตเตอรี่บดกับอนุมัติของ