สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำทรายกรวดประเภทส่งผลกระทบต่อแม่น้ำ