สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การกู้คืนสูงและแร่แรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการขายสูงสุดวินาที