สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีค้อนขนาดเล็กต้นทุนติมอร์ตะวันออก