สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตหน้าจอสำหรับเหมืองถ่านหิน