สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงขนถ่านหินในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน