สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชุดประกอบเครื่องสั่นคาร์ไบด์