สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบดทองคำ