สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวดำเนินการโหลดตำแหน่งว่างในเครื่องบดหินในนิวซีแลนด์