สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ล้อบดในโรงงานปูนซีเมนต์ดิบ