สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศที่มีเหมืองทองคำมากที่สุด