สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สองชั้นหน้าจอสั่นชั่วโมงข้อกำหนดข่าวบด