สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อย่างเต็มที่บดบดเครื่องบดหิน