สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเดินทางตะแกรงอุตสาหกรรมท่อน้ำหม้อไอน้ำ