สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มีการตรวจพบวัตถุดิบทรายจำนวนเท่าใด