สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การตรวจคัดกรองทุ่นระเบิดอย่างมากในวา