สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดคอนกรีตให้เช่าไอโอว่า