สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานล้างสังกะสีที่เหมืองสังกะสีใต้