สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดลูกกลิ้งซี่ฟันเท่าไหร่