สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินปูนโต้กลับเครื่องบดหิน