สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเซลล์ลอยคุณภาพสูงด้วยการออกแบบที่ดี