สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลงทุนในสายการผลิตเครื่องหล่อทราย