สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องตัดหญ้าและเครื่องบีบอัด