สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ที่ถูกปล่อยออกมาจากลุ่มน้ำลุ่มน้ำที่มีน้ำท่วม