สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหตุใดจึงใช้แท่งยกในภาชนะสำหรับการกัด