สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แป้งถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูปอย่างไร