สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินปูนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการแบบพกพาบดอินเดีย