สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวอย่างข้อเสนอทางธุรกิจสำหรับโรงงานบล็อก