สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกัดซีเอ็นซีแผนภาพที่มีข้อความ