สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดหินแกรนิตรายละเอียดค่าใช้จ่าย