สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สำหรับหน้าจอเครื่องสั่นราคาอินเดีย