สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บอลมิลส์ซัพพลายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์