สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การปิดผนึกและการแตกร้าวในแอสฟัลต์